Tourettes syndrom

Att ha Tourettes syndrom innebär att du har tics. Det kan vara allt från små ryckningar till att du får för dig att tvångsmässigt göra något. Så som att säga ett fult ord eller att du måste ta på något i en speciell ordning.


Kan visa sig på olika sätt

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är vanligare bland pojkar.

Det är svårt att säga att tics är på ett visst sätt eftersom att det kan vara så många olika symptom. Dessutom kan ticsen vara olika intensiva i olika perioder i livet.

Ibland kan man ha lindriga symptom tills att man växlar till komplexa tics och tvångssyndrom. Barn som har Tourettes syndrom lider också ofta av överaktivitet (adhd).

Symptom

Det finns flera olika symptom för Tourettes syndrom. Dessa symptom delas in i enklare och svårare tics men ska inkludera både motoriska och vokala tics.

Enkla rörelsetics

Enklare tics i form av rörelse innebär att man har mindre ryckningar i exempelvis näsa eller axlarna, blinkningar, flaxningar med armarna eller något i den stilen.

Svåra rörelsetics

Vid svårare rörelsetics har man svårare att leva ett normalt liv då man tvångsmässigt måste ta på vissa saker eller att göra vissa rörelser vid specifika situationer.

Enkla ljudtics

Enklare ljudtics som kallas för vokala tics kan vara att man hostar, harklar sig eller att man visslar.

Svåra ljudtics

Har man svårare vokala tics brukar man tvångsmässigt säga vissa ord eller meningar. Det kan vara allt från vanliga ord till fula ord eller meningar.

När Tourettes syndrom uppträder

Tourettes uppträder när man är barn och visar sig alltid innan 18 års ålder. Det är vanligare att det drabbar pojkar än flickor.

Studier visar att så många som 80 procent av de som lidit av Tourettes som barn upplever att de blir bättre när de blir äldre. Om inte annat lär sig många att leva med sina tics och genom motrörelser kunna hämma ticsen.

Behandling

Det är mycket individuellt om man behöver någon form av behandling eller inte. Det beror helt på hur svåra symptomen är och vilka behov barnet/ungdomen har.

Det gäller att vara lyhörd och lyssna till den som har Tourettes och dess behov. Om symptomen är väldigt jobbiga kan man medicinera men oftast behövs inga läkemedel mot Tourettes syndrom.

Andra liknande syndrom

OCD, som även kallas för tvångssyndrom och Aspergers syndrom är två andra typer av syndrom som går att koppla till Tourettes syndrom.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom innebär att du tvångsmässigt måste göra vissa saker och gör du inte dem får du extrem ångest och mår jättedåligt.

Det tvångsmässiga beteendet kan visa sig genom att ha ett enormt kontrollbehov över att exempelvis alla dörrar är låsta eller att spisplattorna är avstängda.

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är ett syndrom som mer visar sig i det dagliga livet. Aspergers syndrom går till viss del att klassa som en funktionsnedsättning eftersom att personen har en annan syn på omvärlden och ett annorlunda tankesätt.